Till startsidan

Nämndernas kontaktuppgifter i Mölndals stad

Byggnadsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82  Mölndal
031-315 14 00 expeditionen
byggnadsnamnden@molndal.se

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Kultur- och fritidsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 16 31
031-87 76 68   fax
kulturfritid@molndal.se

Miljönämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-27 01 14    fax
miljo@molndal.se

Planeringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planeringsutskottet@molndal.se

Skolnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
socialarbetsmarknad@molndal.se

Tekniska nämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68   fax
tekniska@molndal.se

Utbildningsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 30 22
utbildning@molndal.se

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
valnamnden@molndal.se

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89   fax
vardomsorg@molndal.se

Överförmyndarnämnden

Överförmyndare i samverkan 
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider:
måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
Besökstider:

måndag- fredag 10.00-12.00

Senast uppdaterad 2016-10-17 07.54

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats