Till startsidan

Mölndals innerstad

Visionsbild Mölndals centrum, 210x158, MARELD Landskapsarkitekter

MARELD Landskapsarkitekter

Mölndals innerstad kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Vi planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser, samtidigt som vi stärker den innerstad vi har idag.

Målet är att skapa en levande och attraktiv innerstad för både mölndalsbor och besökare, med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge.

Innerstadsmiljön ska vara trivsam och tilltalande och upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla åldrar, en stad för alla att leva och verka i.

Vi planerar för:

  • nya kvarter med handel, bostäder, kontor och mötesplatser
  • en kvartersstad där gator, torg, platser och byggnader ska hålla en hög
    gestaltningsnivå i hela området
  • ett brett handelsutbud på cirka 40 000 kvm, vilket är ungefär en dubblering jämfört med dagens centrum
  • fler bostäder i innerstaden, cirka 45 000 kvm, vilket blir cirka 600 lägenheter
  • nya ytor för kontor, cirka 30 000 kvm, vilket blir nästan 2 000 arbetsplatser
  • en ombyggnad av innerstadens gator, torg och mötesplatser
  • nya parkeringsanläggningar i anslutning till innerstadshandeln

Söder och norr om Brogatan

Kommunfullmäktige antog detaljplanerna för söder och norr om Brogatan den 25 mars 2015. Byggstart var i maj/juni 2015.Byggtiden för de här två planerna är beräknad till tre år och inflyttning under 2017 och 2018.

Kungsfisken och Åbybergsgatan

Nästa steg blir att ta fram detaljplaner för de två sista områdena i innerstaden - Kungsfisken och Åbybergsgatan. Vi har precis påbörjat arbetet med at ta fram en detaljplan för kvarteret Kungsfisken. Här prövar vi att få till kontor, hotell och handel. Till sommaren 2016 hoppas vi att komma igång med detaljplanen för Åbybergsgatan. Planarbeten tar ungefär två år innan byggstart.

Först ut är SCA-huset

NCC bygger det nya kontorshuset över spårvagnsslingan intill Knutpunkten vid Mölndals bro. SCA-huset, som kommer att rymma drygt 1000 arbetsplatser, består av sju våningar kontor på 25 000 kvadratmeter med entré mot Mölndals bro.

Under Mölndals bro ner till marknivån anläggs två våningar parkeringsdäck, vilket ger utrymme för ungefär 200 bilar och täcker lite drygt halva tomten, medan de ovanpåliggande kontorsvåningarna skjuter ut över spårvägsslingan som kommer att ligga kvar i befintligt läge. Platsen och omgivningarna formar byggnaden vilket skapar förutsättningar för en identitetsskapande profilbyggnad. För staden blir detta första steget för det nya Mölndals innerstad.

 -  Vi ser kontorshuset som en otroligt viktig start för att utveckla  vår stadskärna och börja bygga Mölndals innerstad, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad.

NCC bygger SCA-huset och inflyttning är planerad till december 2016.

Flera aktörer

Projektet omfattar flera detaljplaner som täcker hela innerstaden. Totalt handlar det om fem detaljplaner. Förutom NCC är stadens eget bostadsbolag Mölndalsbostäder en viktig aktör i innerstadsomvandlingen och efter hand kommer fler exploatörer att knytas till projektets olika delar.

Nytt bibliotek för nyfikna

Nu är programhandlingenPDF klar för ett nytt stadsbibliotek i Mölndals framtida innerstad. En spännande mötesplats för alla nyfikna i alla åldrar. Planen är att det nya biblioteket är klart 2018.

Det nya stadsbiblioteket, på cirka 3 200 m2 i två plan, planeras att ligga centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan. Mitt i innerstaden.

 

Detaljplaner och preliminär tidplan

Under hela byggperioden ska Mölndal ha en fungerande stadskärna. Flygbilden illustrerar de olika planområdenas ungefärliga avgränsning och vad de kommer att innehålla.

Grov tidplan för Mölndals framtida stadskärna

Mölndals innerstad - etapper och tidplan

Detaljplan

Planarbete

Utbyggnad

1. Norr om Brogatan2013-20152015-2018
2. Söder om Brogatan2013-20152015-2020
3. Kontor öster om Nygatan2013-20142015-2016
4. Norr om Åbybergsgatan2016-20182018-2020
5. Kv Kungsfisken, söder om Brogatan2016-20172018-2019

 

Senast uppdaterad 2016-08-18 10.10  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se