Till startsidan

28 procent ekologiska livsmedel i Mölndals stad

Bild skolmiljö foto: Hans Wretling

Under 2015 överträffade Mölndals stad det nationella målet 25 procent ekologiskt i offentliga kök. Hela 28 procent av stadens alla inköpta livsmedel är numera miljömärkta.

Varför är det viktigt med ekologiska livsmedel i staden?

I våra mål för giftfri miljö står det att förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. Att välja ekologiskt innebär att man bidrar till att miljögifter inte sprids på åkrar och i naturen, att kretsloppen för näringsämnen sluts och att djuren behandlas bättre. Dessutom undviks rester av bekämpningsmedel i maten. Kommunen har även en viktig uppgift att driva utvecklingen mot fler ekologiska produkter då det i sin tur leder till ökad tillgång och sänkta kostnader för konsumenterna. 

Personalen starkt bidragande till det goda resultatet

Arbetet med att höja andelen ekologiska livsmedel i staden har pågått under en längre tid i Mölndals stad. Vår målsättning var att uppnå 10 procent ekologiska livsmedel år 2010, vilket inte uppnåddes. 2014 låg vi på 11,5 procent. Därför är vi nu glada över att med råge ha nått målet 25 procent.

I stadens närmare 70 kök har personalen bidragit till resultatet genom att bland annat minska matsvinnet, måltidsplanera och att byta ut köttet mot vegetariska alternativ.

- Det är mycket tack vare vår duktiga och engagerade personal som vi lyckats nå och överträffa målet för ekologisk mat, säger Sarah Bengtsson, verksamhetschef på Mölndals stads serviceförvaltning. Medarbetarna ute i stadens olika kök på skolor, förskolor och i äldrevården, har tyckt det varit kul att arbeta mot ett mål och att själva kunna påverka vad för typ av ekologiska produkter som köps in.

De nationella målen för ekologisk mat i offentliga kök följs upp av organisationen Ekomatcentrum. De för bland annat statistik i en lista som kallas för ekomatsligan.

Senast uppdaterad 2016-03-03 16.44  

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
0703-00 30 10
lisa.jarner@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats