Till startsidan

Dubbelt så många bygglov

Byggkran Vänortsgatan

Under 2015 beviljades bygglov för 888 bostäder. Av dessa är 853 stycken för flerbostäder och 35 stycken för småhus. Det är ett rekordår och en fördubbling från föregående år då vi beviljade bygglov för cirka 400 bostäder.

Mölndal växer och det byggs och utvecklas på många håll just nu, inte minst bostäder. Mölndal har ett mål på en årlig tillväxt på cirka 1,5 procent, vilket motsvarar cirka 1 000 nya invånare.

 - Ska vi som stad må bra måste vi upp i byggtakt och det rejält, cirka 500 bostäder per år jämfört med dagens cirka 250. Var och på vilket sätt vi ska bygga är en viktig aspekt som vi tittat på och slagit fast. Det är inifrån och ut som gäller, med utgångspunkt från Mölndals stadskärna (Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn). På liknande sätt vill vi göra även i Kållered och Lindome, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad.

Bygga socialt hållbart
En minst lika viktig fråga är den sociala hållbarheten. Vad och hur vi ska bygga. Att bygga nya bostäder som samtidigt är billiga är svårt.

- Nya bostäder är dyrare än gamla. Vi måste bygga många bostäder med en lagom blandning av olika upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Det är förutsättning för att få igång flyttkedjor som gör det möjligt att göra boendekarriär utan att behöva flytta så långt och få loss de gamla bostäderna, menar Björn Marklund.

Flyttkedjor kan vara lägenhetsbyten från hyresrätter till bostadsrätter och vice versa och på samma sätt från småhus till flerbostadshus i båda riktningarna.

Cirka 500 nya bostäder per år
Under de närmaste tio åren kommer det att byggas många nya bostäder i Mölndal. Förutom Mölndals innerstad, Forsåker, stadsdelen Pedagogen Park, Stallbacken och Balltorp kommer det även att byggas i Kållered och Lindome.

All vår stadsbyggnad utgår från stadens vision – Mölndal Vision 2022 – där vi ska bygga en sammanhållen, tät stad med stort fokus på gaturummet och livet mellan husen, avslutar Björn Marklund.

Senast uppdaterad 2016-03-11 07.42  

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se


Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats