Till startsidan

Ett fossilfritt byggnadsbestånd

Pellets, en fossilfri värmekälla

Mölndals stad har under ett stort antal år målmedvetet arbetat med att ersätta oljepannor i stadens skolor, förskolor och andra byggnader med mer miljövänliga uppvärmningskällor. Under hösten 2016 ersattes den sista oljepannan och därmed är uppvärmningen av stadens byggnader numera fossilfri.

– Sedan år 2003 har vi bytt ut oljepannor i närmare 40 olika byggnader, säger Ragnar Uppström, energiingenjör vid stadens lokalförsörjningsavdelning.

Byggnaderna värms nu i stället med fjärrvärme, värmepumpar drivna med förnybar el samt i några fall med träpellets. Fjärrvärmen kommer från Riskullaverket, där värmen till allra största delen produceras med biobränslen.

1100 ton mindre koldioxidutsläpp

Den årliga oljeanvändningen har under perioden minskat från hela 430 m³ (kubikmeter), motsvarande 200 villors årsförbrukning, till noll. Lite förenklat kan man säga att detta motsvarar en minskning av de årliga koldioxidutsläppen med ungefär 1 100 ton.

– De investeringsmedel för energieffektivisering som har funnits i stadens budget i många år har varit guld värda i vårt långsiktiga arbete med att fasa ut oljan, betonar Ragnar. Det fina med de genomförda investeringarna är att de inte bara gynnar klimatet och miljön lokalt, utan att de även har lett till kraftigt minskade energikostnader för staden.

Bostäder med i utbyggnaden

Ytterligare en fördel är att i de fall som vi har valt fjärrvärme, så har vårt val möjliggjort att även bostäder i samma områden har kunnat få tillgång till fjärrvärme.

– Så var det exempelvis när vi valde att fjärrvärmeansluta Hallenskolan och Lackarebäcksskolan, trots långa avstånd till befintligt fjärrvärmenät, förklarar Ragnar.

Senast uppdaterad 2017-01-02 08.02  

KontaktMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats