Till startsidan

Färre timvikarier inom vård och omsorg

Samtalsstund. Foto: Maria Johannesson

Vård- och omsorgsnämnden vill minska användningen av timavlönad personal för tryggare anställningar men också för kontinuitet och trygghet för dem verksamheterna är till för och med hänsyn till ekonomin.

Nämnden har fastställt en målsättning för i vilken utsträckning timavlönad personal får användas inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheter.

– Vi har stora verksamheter som dagligen ställs inför nya utmaningar så timavlönad personal kommer alltid att behövas i viss mån men inte som idag. Det är bättre om vi kan erbjuda fler fast anställning eller ökad sysselsättningsgrad för deltidsanställda som vill gå upp i tid, säger Monica Holmgren, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Fördelar för personal, brukare och staden

För personalens del är det tryggare att vara fastanställd än att jobba på timmar, om intresse och förutsättningar för det finns. Det är dessutom ett led i Mölndals stads målsättning att stärka sin attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare. För brukarna – som verksamheterna är till för – blir det en tryggare tillvaro om de får möta färre personer i sin vardag.

Den ekonomiska aspekten är också viktig, om än mer komplicerad. Timavlönad personal kan innebära en lägre omedelbar kostnad för en enskild verksamhet. Det som däremot inte syns lika tydligt är kostnaden för administration och annan hantering av personalärenden som blir högre för timavlönad personal. En kostnad som dessutom inte bara belastar den egna enheten utan även andra delar av stadens verksamhet som arbetar med lön- och personalfrågor.

Från 18 till 8 procent

Målsättningen är att maximalt 8 procent av årsarbetstiden ska utföras av timavlönad personal under 2017. Därefter ska målet minska med 1 procent om året för att ligga på 5 procent 2020.

Idag används timavlönad arbetskraft motsvarande 200 årsarbetare. Det motsvarar 18 procent av den totala arbetstiden i vård- och omsorgsförvaltningen under ett år.

Senast uppdaterad 2016-09-19 09.37  

Kontakt

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats