Till startsidan

Fastighetsnära insamling ger resultat

Flerfackskärl för fastighetsnära insamling av avfall

Mölndals stad har genomfört en analys av sammansättningen av avfallet som samlas in via flerfackskärl. Analysen visar att mängden avfall som går till förbränning minskar och att mer sorteras ut till återvinning.

Innan Mölndals stad införde fastighetsnära insamling med flerfackskärl för en- och tvåfamiljshushåll producerade varje villahushåll cirka 16 kilo brännbart restavfall under en 14 dagarsperiod.

Nu är systemet med flerfackskärl infört i område 1 av 4 vilket omfattar cirka 2 500 fastigheter och område 2 kör igång under våren 2016 och då har cirka 5 000 fastigheter fastighetsnära insamling.

Kraftigt minskad mängd brännbart restavfall

En nyligen gjord plockanalys där Mölndals stad tittade på sammansättningen på över 500 kg avfall från flerfackskärl, visar att mängden brännbart restavfall nu är nere i ca sex kilo per villahushåll under en 14 dagarsperiod.

– Det finns fortfarande ca tre kilo matavfall, förpackningar och tidningar av de totala sex kilona som går att sortera ut, men nedgången är fantastisk säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen.

Sortering av matavfall ökar

Totalt för Mölndal så minskade mängden brännbart restavfall med cirka två procent från strax över 13 000 ton år 2014 till 12 600 ton år 2015. Mängden matavfall ökade med cirka 18 procent från 1 500 ton år 2014 till över 1 700 ton år 2015.

– Vi är även glada för att det knappt fanns något farligt avfall i det brännbara restavfallet. Hushållen som har flerfackskärl gör ett riktigt bra jobb med sorteringen så vi riktar ett stort tack till alla mölndalsbor som sorterar sitt avfall. Eftersom varje Mölndalsbo slänger cirka 550 kg avfall varje år så är ju varje individs beteende viktigt, sorterar man så märks det, säger Andreas Svendsen.

Tips kring sortering av förpackningar

När du sorterar förpackningar finns det några tips som gör det lättare.

  • Förpackningar som består av olika material sorteras som det dem består mest av. T.ex. en mjölk-, yoghurt-, eller juiceförpackning i tetrapack sorteras som pappersförpackning. Själva skruvkorken skruvas av och läggs som plast men resten av plastdelen ska följa med kartongen.
  • Det behöver inte vara kliniskt rent! Det räckor ofta att skrapa av det värsta eller lätt skölja i det sista diskvattnet om det är mycket matrester på. Kletig plast- eller aluminiumfolie går också att sortera ut utan större rengöring. Du behöver t.ex. inte skölja ur tomma tandkräms- och kaviartuber.
  • Är det plast eller metall? Plastpåsar med metallskikt, t.ex. chipspåsar, sorteras som plast då de består mest av plast. Är du osäker? Knyckla ihop påsen som en boll, om den vecklar ut sig igen ska den sorteras som plast, stannar den som en boll sortera som metall.

Så tas materialet om hand

Återvinningsprocesserna är till stor del vattenbaserade. Det gör att materialet renas vid återvinningen och olika materialslag separeras. 

Mer information och bra filmer på hur det går till att återvinna olika material finns på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsidalänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2016-04-03 14.59  

KontaktMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats