Till startsidan

Fiberschakter december-mars

Schakt i vägbana

Tekniska förvaltningen, Mölndals stad, har beslutat att inte bevilja start-/grävtillstånd för planerade arbeten mellan december och mars. Schakter i vägkroppen under tjälperioden ökar risken för bestående skador. Beslutet gäller enbart planerade arbeten och inga akuta arbeten som exempelvis kabelfel, läckor och elfel.

Beslutet omfattar schakter för exempelvis fiberutbyggnad och liknande på  grund av av följande:

  • Schakter och vägarbeten medför stora risker och minskad säkerhet för våra kommuninvånares framkomlighet vintertid på grund av dåligt väglag. I många fall måste fibern förläggas på gång- och cykelbanor genom längsgående schakter som innebär ännu större risker under perioden december-mars

  • Hinder för vinterväghållning som t.ex. snöplogning och snöröjning

  • Tjälskador; en kall och lång vinter medför att tjälen går djupt ner i marken. Schaktarbeten under perioden december-mars medför en ökad risk för sprickor, hål och ojämna vägar.

Beslutet omfattar inte nödvändiga och samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning och VA-arbeten.

Observera att beslutet enbart gäller arbeten med start- och slutdatum under perioden december2016 - mars 2017. Det går bra att skicka in ansökan om lägesgodkännande, TA-planer och starttillstånd under perioden.


Senast uppdaterad 2016-12-06 08.10  

Kontakt

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats