Till startsidan

Fler elever ska lyckas och få slutbetyg från gymnasiet

Mölndals stad är med i satsningen Plug in genom delprojekt för att minska andelen elever som inte fullföljer gymnasieskolan med slutbetyg.
Mölndals stad är en av kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund som tillsammans med Sveriges kommuner och landsting satsar på att utveckla metoder för att få fler ungdomar att fullfölja gymnasieskolan.

Satsningen Plug in samordnas av Sveriges kommuner och landsting i samverkan med fem regioner i landet där 60 kommuner ingår.

Plug in finansieras till hälften av EU-medel, vilket innebär att ESF-rådet skjuter till drygt 97 miljoner kronor under en tvåårsperiod.

Senast uppdaterad 2012-04-19 13.43  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på facebooklänk till annan webbplats