Till startsidan

Förberedande åtgärder på Åby camping

Mölndals stad har ansökt om bygglov vid Åby camping inför eventuell etablering av villavagnar som boendelösning för nyanlända. Det är just nu oklart när beslut om bygglov väntas. Under tiden drar det igång förberedande åtgärder i form av markarbete på Åby camping vecka 45.

Varför planerar staden att eventuellt sätta upp villavagnar vid Åby camping?

Enligt en ny lag ska Mölndals stad välkomna ca 232 nya mölndalsbor med permanent uppehållstillstånd under 2016. 2017 förväntas vi ta emot ca 325 nyanlända. Det finns tyvärr inte tillräckligt med lediga lägenheter i Mölndal för att kunna möta behovet av bostäder till alla som kommer. Därför har det varit nödvändigt att hitta olika snabba lösningar på bostadsfrågan. På sikt är ambitionen att integrera i det befintliga bostadsutbudet.

Varför har Mölndals stad valt just den här platsen?

Mölndals stad har valt ut egen mark som är lämplig för en eventuell etablering av villavagnar. Åby camping har dessutom det mesta av all infrastruktur på plats (tillfart, VA, el, med mera) och närhet till service och kommunikationer.

Vi återkommer med mer information när vi fått besked om bygglov och vet hur tidplanen ser ut för en eventuell etablering av villavagnar vid Åby camping.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna på e-post:
integration@molndal.se


Senast uppdaterad 2016-12-09 07.55  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats