Till startsidan

Förslag på ridsportsavtal för 2017

I onsdags träffades kultur- och fritidsförvaltningen och Gunnebo Slott och Trädgårdar AB för att diskutera avtal för ridsport på Gunnebo för år 2017. Gunnebo Ryttarsällskap, GRYS, var inbjudna men avstod från att delta på mötet.

Det var det planerade årliga avstämningsmötet kring avtal för ridanläggning och ridverksamhet vid Gunnebo som hölls i onsdags. GRYS valde att inte medverka, men mötet hölls i alla fall då det är av största vikt att ett avtal för 2017 blir klart före sista november 2016 (enligt tecknade avtalsperioder).

I det hittills gällande avtalet från 2011 (slutdatum 2016-12-31) framgår att beteshagarnas och rasthagarnas placering skall förändras under avtalsperioden. Detta har varit klart för alla parter. Den stora frågan i samband med de årliga avstämningsmötena har varit när förändringarna skall ske och vad som krävs för att flytt av hagar skall kunna ske. 2016 blev det sista året utan att den avtalade förändringen med hagarnas placering har kunnat genomföras. På presidiemötet 19/9 mellan Gunnebo och kultur- och fritidsnämnden meddelade Gunnebo att man har för avsikt att hålla sig till vad som är avtalat och inte göra avsteg från det efter 2017.

Lösning på kort sikt

Vid avstämningsmötet den 2 november togs förslag på ett ettårigt avtal fram för 2017 utan större förändringar vad gäller hagarnas placering jämfört med dagsläget. Om avtalet skall kunna förlängas inför 2018 krävs möte med alla parter avseende placering av rast- och beteshagar samt storlek på hagarna kopplat till antal hästar. Det inbegriper konkreta förslag på till exempel stängsellösningar som GRYS kan känna sig trygga med, kostnadsberäkningar som underlag för Gunnebo som fastighetsägare att söka medel för (med hjälp av kultur- och fritidsförvaltningen) och eventuellt en ny arbetsfördelning som GRYS kan bidra med för att lägga grund för en lösning som kan fungera under de närmsta åren.

Lösning på lång sikt

Parallellt med ovanstående så pågår en utredning inom Mölndals stad kring vad som skulle kunna vara en fortsatt hållbar och långsiktig ridverksamhet någonstans i kommunen. Gunnebos ridanläggning står inför vissa utmaningar och stora underhållskostnader. Det handlar bland annat om att möta ridverksamhetens behov (en inventering av några av dessa behov gjordes tillsammans med GRYS år 2015).

Vid all ombyggnation som kräver bygglov måste man förhålla sig till gällande lagar och regler. En sådan lag är jordbruksverkets krav på djurhållning där det på ridanläggningen i Gunnebo då finns ett behov av att bygga boxar och utöka rasthagarnas storlek för att möta dessa krav. Ett ansvar som fastighetsägaren, det vill säga Gunnebo, äger. Detta sammantaget kan medföra att det blir plats för färre hästar än ridskolan har idag och därmed en risk att ridverksamhetens omfattning minskas.

Förtydligat uppdrag om utredning

Frågan för utredningen blir bland annat vad det är värt att investera på Gunnebos ridanläggning idag, vad GRYS kan och vill bidra med för att få till en lösning, och jämföra det med att satsa på en ridverksamhet någon annan stans i Mölndal. En sådan nyetablering är dock betydligt dyrare och därför har kultur- och fritidsförvaltningen begärt ett förtydligat uppdrag för att veta vilket spår man skall jobba vidare på. Gunnebos styrelse vill avvakta hur det uppdraget ser ut innan man kan diskutera ytterligare förlängning av hyresavtalet.

Jordbruksverkets djurskyddslaglänk till annan webbplats

Läs mer om ridsportfrågan i Mölndal

Senast uppdaterad 2016-11-14 08.10  

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats