Till startsidan

God man till ensamkommande flyktingbarn 

Behovet av att kunna erbjuda stöd till ensamkommande flyktingbarn är stort. Bland annat har det varit stor efterfrågan på gode män. Många har anmält sitt intresse och även gått en utbildning för att bli god man. I nuläget är tillgången på gode män för ensamkommande barn därför god.

Under 2015 kom det många ensamkommande barn till Sverige. En god man går in i vårdnadshavares och förmyndares ställe och har som uppgift att företräda barnet. På grund av de stora flyktingtillströmmarna i höstas är läget fortsatt ansträngt när det gäller hantering av ärenden som rör god man till ensamkommande barn. Alla barn har ännu inte fått en sådan, trots att de varit här en längre tid.

Gode män till ensamkommande ett högprioriterat område 

På Överförmyndare i samverkan i Mölndal* arbetar man för att komma ikapp och kunna ge alla ensamkommande barn en god man. Enligt enhetschef Annika Ewe är frågan i hög grad prioriterad. Hon påpekar dock att barnen aldrig står helt ensamma utan att de under sin väntan på en god man får stöd via till exempel offentligt biträde och på sitt boende.

- Det är positivt att vi har en så god tillgång på gode män för ensamkommande barn just nu och även om det är ett ansträngt läge arbetar vi hårt för att komma ikapp och för att kunna slussa in nya gode män i systemet.

En av anledningarna till att det tar tid att få in nya gode män till ensamkommande barn är de höga krav som ställs på utbildning.

- Det handlar ytterst om att vi alltid strävar efter att i första hand ta tillvara barnets intresse.

Godmanskapet lämplighetsprövas och följs upp

Nya gode män slussas ut på uppdrag lite pö om pö och följs upp regelbundet för att överförmyndaren ska kunna se att man fullgör sitt uppdrag på ett bra sätt. Uppföljningen tar naturligtvis en del tid i anspråk, men är en viktig rutin för att kunna upprätthålla hög kvalitet på godmanskapet med barnets bästa för ögonen. Det är ett stort ansvar att vara god man och då är det enligt Annika Ewe viktigt att veta vad man gör. Överförmyndaren måste säkerställa att alla är lämpliga för uppdraget.

- Just nu får vi en del frågor från personer som gått en utbildning till god man om när man får sitt första uppdrag. Det är viktigt att känna till att även om du slutfört utbildningen och skickat in en intresseanmälan så måste vi alltid först lämplighetspröva alla blivande gode män. Vi gör bland annat kreditkontroll och kontrollerar med Polisens belastningsregister, berättar Annika.

Troligtvis kommer inte trycket i den här frågan att minska framöver. Prognosen för 2016 när det gäller antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige är fortsatt hög.

- Samtidigt har vi faktiskt brist på gode män för vanligt godmanskap och förvaltarskap, säger Annika.

*Mölndal, Härryda, Partille och Kungsbacka kommun


Senast uppdaterad 2016-02-09 08.38  

Kontakt

Överförmyndare i samverkan 
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider:
måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
Besökstider:

måndag- fredag 10.00-12.00

Begränsade telefontider:
Till och med 31 november har vi begränsade telefontider på grund av granskning. Telefontider är måndag, onsdag och fredag 10-12.Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats