Till startsidan

Inventering av stadens kulturmiljöer

Hus på Hagåkersgatan år 2013. Foto: Mikael Hammerman

Arbetet med Mölndals stads nya kulturmiljöprogram är igång. Under sommaren arbetar ett antal bebyggelseantikvarier och kulturgeografer/arkeologer, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, med att se över de områden som är med i stadens befintliga kulturmiljövårdsprogram.

En kulturmiljö berättar om vår gemensamma historia och kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskapsavsnitt. Kulturmiljöprogrammet ringar in dessa miljöer i staden, som anses vara särskilt viktiga att vårda och bevara. Programmet visar på stadens strategier samt ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena skall tas tillvara.

Mölndals stads befintliga kulturmiljöprogram är från år 2000 och behöver revideras. Under de 15 år som gått har flera av kulturmiljöområdena förändrats, en del byggnader har försvunnit och andra har tillkommit. Samtidigt har synen på kulturmiljöarbetet förändrats vilket märks i de nationella kulturmiljömålen samt i ny lagstiftning under perioden.

Under maj – augusti 2016 arbetar bebyggelseantikvarier och kulturgeografer/arkeologer från Tyréns AB och Kula HB med att se över de områden som är med i befintligt program. Samtliga områden kommer att besökas och fotograferas. Har de fortfarande ett stort kulturhistoriskt värde? Vad berättar de och vad berättar de inte?

Arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet bedrivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Mölndals stad.

Senast uppdaterad 2016-08-01 05.59  

Kontakt

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats