Till startsidan

Lyckad medborgardialog

Medborgardialogen under Kulturnatten i Kvarnbyn den 2 september 2016

Under hela september hade vi medborgardialog om nya översiktsplanen för vårt framtida Mölndal. Vi har träffat över 400 personer runt om i Mölndal och fått in drygt 750 synpunkter på plats. Dessutom har nästan 300 svarat på vår digitala enkät och vi har fått in mer än 90 kommentarer via vår digitala karta. Så värdefullt och stort tack till alla som var med och bidrog!

Fyra platser runt om i Mölndal

I september 2016 var vi vid fyra olika tillfällen ute och hade medborgardialog om vår översiktsplan för Mölndal.

Följande datum och orter fanns vi på plats:

  • 2 september, Mölndal Kulturnatten i Kvarnbyn
  • 8 september, Hällesåker, gamla macken i centrum
  • 15 september, Lindome, torget
  • 22 september, Kållered, torget

Tack till alla som var med och bidrog

Stort tack till alla som var med och bidrog med idéer, synpunkter och tankar! Vi kommer nu att sammanställa allt material från våra dialoger, vår digitala enkät och klickbara karta.

– Resultatet är absolut en viktig väg­ledning för vårt långsiktiga planerings­arbete, säger Elisabet Börlin, översiktsplanerare i Mölndals stad. Generellt kan vi säga att man värderar den lokala ser­vicen väldigt högt. Man vill att det ska finnas en vårdcentral, affärer, kollektivtrafiken ska fungera och fler bostäder byggas. I våra planer finns redan nu upprustning och utbyggnad av våra centrum. Från medborgardialogerna har vi fått in ännu bättre kunskap och lokal förankring. Detta kommer bli en viktig del i vårt fortsatta arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Se vår film

Vi har också gjort en film om vår medborgardialog med några av dem vi mötte och även ett par politiker- "Tyck om Mölndal - medborgardialogen om vår översiktsplan 2016"

I nästa nummer av "ditt&mitt Mölndal", som delas ut till alla hushåll runt om Mölndal i slutet av oktober, kan du också läsa mer om vår medborgardialog för översiktsplanen.

Nästa steg med att ta fram en ny översikstplan

Nästa steg i arbetet med översiktsplanen är att ta fram en förslagshandling som kommer att samrådas under 2017. Resultatet från medborgardialogen blir ett viktigt underlag för det arbetet .

Senast uppdaterad 2016-10-25 16.14  

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats