Till startsidan

Många Mölndalsbor vill sortera

87 procent av de hushåll som under hösten fick välja nytt renhållningsabonnemang vill sortera hemma. Så många valde nämligen något av alternativen med flerfackskärl.

Under hösten fick ungefär 2 600 villahushåll i centrala Mölndal och Kållered välja nytt renhållningsabonnemang. Det var det andra området som fick välja nytt abonnemang för att anslutas till sortering med flerfackskärl.

87 procent vill ha flerfackskärl

Efter sammanställning av alla val har 87 procent valt något av alternativen med flerfackskärl.

Mest populärt var abonnemangsalternativet med två 370-liters flerfackskärl, ungefär 43 procent valde detta alternativ. Det näst mest populära alternativet var två 240-liters flerfackskärl, ungefär 24 procent av hushållen valde detta alternativ.

20 procent valde något av de andra alternativen med flerfackskärl. Ungefär 13 procent av hushållen valde ett kärl för endast brännbart restavfall.

I det första området, som fick välja nytt abonnemang 2014 och som redan är igång och använder flerfackskärlen, valde ungefär 92 procent något av alternativen med flerfackskärl. I det första området ingick även alla hushåll som varit med i testet av flerfackssystemet. I och med område 2 har nu totalt cirka 5 000 småhushushåll valt nytt renhållningsabonnemang. 

Vad händer nu

Hushållen i område 2 kommer under tidig vår att få en bekräftelse på sitt gjorda val och praktisk information om kärlen. Senare kommer kärlen att levereras ut för att kunna börja användas i slutet av april. Den nya taxan kommer att börja gälla för dem från den 1 juli.

Vilka bostadsområden som ska ingå i område 3 är inte helt klart än. Område 3 kommer att välja nytt abonnemang under hösten 2016.

Senast uppdaterad 2016-07-11 09.32  

KontaktMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats