Till startsidan

Mark- och grundvattenförorening, Skäggered

Provtagningar av dricksvatten i enskilda brunnar i Skäggered har visat sig innehålla höga halter av ämnena perkloretylen och trikloretylen. Miljöförvaltningen har tagit vattenprov i drygt tjugo dricksvattenbrunnar i området. Sex av dem visar på värden över gränsvärdet för de giftiga ämnena, ett har värden motsvarande halva gränsvärdet och ett visar på spår av föroreningen men under gränsvärdet.

18 provsvar har inga spår av föroreningen och ligger därmed under gränsvärdet. De boende i fastigheter med höga till förhöjda värden är avrådda från att använda vattnet. Föroreningen kommer från en kemtvätt som legat i området.

Fastigheter som är aktuella för provtagning, se kartaPDF .

Länsstyrelsen har genomfört provtagning av inomhusluften i de två fastigheter där man först konstaterade förorenat vatten. För en av fastigheterna ligger värdena över WHO:s riktvärden för inomhusluft. Den andra fastighetens provsvar visade på värden som ligger under riktvärdet.

Staden erbjuder tillfällig vattenförsörjning

Staden erbjuder en tillfällig vattenförsörjning till de fastigheter som är berörda. Eftersom fastigheterna ligger utanför det kommunala va-nätet, har den enskilde fastighetsägaren eget ansvar för sin vatten- och avloppsförsörjning. De hushåll som vill ha en tillfällig provisorisk lösning måste därför begära det från staden och också betala en avgift. Staden räknar med att en provisorisk lösning kan vara på plats inom en vecka från det att begäran kommit in.

Staden tittar på tekniska lösningar för att ordna vattenförsörjningen på längre sikt för de boende i området. Tills vidare kan du som bor i området hämta dricksvatten på två ställen.

Här kan du hämta vatten

  • Ranntorps serviceboende, Kjellbergska vägen (i Skäggered)
  • Vattentankstationen i Sinntorp på Hällesåkersvägen (mitt emot Lindevi idrottsplats)

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts och den visar att det inte finns någon juridiskt att ställa till svars för föroreningen. Länsstyrelsen har därför lämnat in en ansökan till Naturvårdsverket om statliga medel för att bekosta vidare utredningar och åtgärder. Naturvårdsverket har ännu inte meddelat något beslut i frågan.

Miljömedicinsk bedömning

Mölndals stad har bett Miljömedicinskt centrum (VMC) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset om hjälp med att kartlägga de miljömedicinska hälsoriskerna för de drabbade fastighetsägarna.

Vill du veta mer?

Mölndals stads miljöchef Per Kaarle
0704-67 72 50 (måndag - fredag kl 8-16)
miljo@molndal.se 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Henrik Bengtsson
010-22 44 695 (måndag -  fredag kl 8-16)
henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Frågor om vattentankstationerna
Teknisk kundtjänst
031-315 15 80
tekniskkundservice@molndal.se

Livsmedelsverkets information om gränsvärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöförvaltningen har personlig kontakt med boende i berörda fastigheter i Skäggered. På hemsidan publicerar vi löpande nyheter i frågan.

Senast uppdaterad 2016-11-14 08.11  

Kontakt

Relaterad information


Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats