Till startsidan

Miljoner snusprillor och tops i toaletten

Spola rätt på toaletten

Över 1000 ton. Så mycket skräp spolar Göteborgsregionen ner i toaletten varje år. Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas. I Sverige är rent vatten och toaletter en självklarhet, men tyvärr spolar vi ner saker som inte hör hemma i avloppet.

Snus, våtservetter, tops, mensskydd och annat skräp som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i ledningarna. Det kan också orsaka översvämningar och att orenat avloppsvatten hamnar i naturen. Det enda som ska spolas ner på toaletten är kiss, bajs och toapapper, spolar man ner något annat kallas det att man fulspolar.

– Mängden skräp är ungefär densamma varje år, men då antalet invånare ökar är det ändå en förbättring, säger Fredrik Davidsson, miljöingenjör på Gryaab. Men alltför många använder ändå toaletten som en papperskorg.

Kadmium förstör vårt viktigaste livsmedel

Branschorganisationen Svenskt vatten har genomfört en undersökning bland snusare. Den visar att bland de över en miljon svenskar som snusar, känner en majoritet (53 procent) inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. Tobak är en växt som har särskilt lätt att absorbera kadmium ur marken. Därför ska snus och cigarettfimpar inte hamna i avloppet utan alltid slängas i den vanliga soppåsen som går till förbränning.

– Risken finns att kadmium till slut hamnar i naturen via slam eller renat avloppsvatten. Med kadmium i naturen riskeras högre halter i odlad mark och det kan även förstöra vårt viktigaste livsmedel- vattnet. Färg och andra miljöfarliga ämnen som spolas ner är en värre bov, men alla källor bidrar, säger Ann Rane avdelningschef för vatten och avlopp i Mölndals stad.

Undersökningen från Svenskt vatten visar också att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten (37%). En enkel åtgärd för att spola rätt – det vill säga inget annat än det som kommer från kroppen och toalettpapper ska ner i avloppet – är att skaffa en papperskorg till badrummet.

De sex vanligaste sakerna vi fulspolar ned i toaletten:

  1. Snus
  2. Våtservetter
  3. Tops
  4. Mensskydd
  5. Bomullstussar
  6. Miljöfarliga kemiska ämnen som ex målarfärgsrester


Senast uppdaterad 2016-11-18 15.33  

Kontakt

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats