Till startsidan

Mölndals stads budget för 2017

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 15 juni om budget 2017 för stadens nämnder.

Totalt fördelas 3 359,5 miljoner kronor (mnkr) som så kallat utgiftstak för nämnderna. Så här fördelas pengarna:

 • Byggnadsnämnden 12,2 mnkr
 • Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr
 • Kommunstyrelsen 162,3 mnkr
 • Kultur- och fritidsnämnden 142,0 mnkr
 • Miljönämnden 11,5 mnkr
 • Skolnämnden 1 300,4 mnkr
 • Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,0 mnk
 • Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 155,0 mnkr
 • Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr
 • Utbildningsnämnden 301,8 mnkr
 • Vård- och omsorgsnämnden 981,3 mnkr

Specifika uppdrag

Några nämnder får i och med antagen budget, också kompletterande uppdrag. Kommunstyrelsen får till exempel i uppdrag att se till att andelen ekologisk mat som serveras inom stadens verksamheter ska öka. Skolnämnden ska genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan och tekniska nämnden får i uppdrag att lösa fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar i årskurs 7-9. Fritidskorten för ungdomar börjar gälla redan från och med höstterminen 2016.  

Senast uppdaterad 2016-06-16 10.19  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats