Till startsidan

Mölndal tar ett kliv för klimatet på Kikås

Mölndals stad får två miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att elda upp deponigasen som läcker från Kikås avfallsanläggning. Åtgärden minskar klimatutsläppen med motsvarande ca 4600 ton koldioxid.

Kikås avfallsanläggning är under avveckling som avfallsdeponi. Från den gamla deponin släpps det ut deponigas. Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, som den gamla avfallsdeponin är. Deponigas består till ungefär lika delar metan och koldioxid.

För att minska utsläppen av deponigas kommer Mölndals stad att börja samla in gasen för att elda upp den genom fackling. När metangas eldas bildas koldioxid. Eftersom metangas är 20-25 gånger starkare som växthusgas jämfört med koldioxid innebär facklingen en miljövinst. Förutom minskat utsläpp av växthusgas kommer även närboendes miljö att bli bättre genom att det blir mindre oönskad lukt i området.

Åtgärderna ska genomföras under 2016 och 2017. Investeringen som behöver göras finansieras genom 50 procents klimatinvesteringsbidrag från Naturvårdsverket på 2 miljoner kronor. Satsningen, som kallas för Klimatklivet, ger stöd till åtgärder med stor klimatnytta per investeringskrona, men som inte hade varit lönsamma utan bidraget.

Om förutsättningarna tillåter det är tanken att energin i deponigasen i nästa steg ska kunna användas för lokala behov av el och värme för verksamheten på Kikåsanläggningen.

Senast uppdaterad 2016-07-05 10.25  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
0703-00 30 10
lisa.jarner@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats