Till startsidan

Mölndal välkomnar nyanlända

Under 2016 välkomnar Mölndal ca 250 nyanlända människor som kommer för att bo och leva i vår stad. Det innebär möjligheter, men också utmaningar för flera av stadens verksamheter.

Höstens intensiva arbete då Mölndal tog emot ett stort antal ensamkommande barn har lugnat sig och tillströmningen är inte lika hög just nu. Däremot vet vi att Mölndal under 2016 kommer att ta emot ca 250 nyanlända människor med permanent uppehållstillstånd. Det rör sig om både barn och vuxna i olika åldrar som kommer för att bo, leva, arbeta och gå i skolan här under en längre tid. En del av dem kanske för hela livet. Alla kommer inte samtidigt, men vi räknar med att ta emot några före sommaren och sedan flertalet under hösten.

Möjligheter och utmaningar

Flykting- och integrationsfrågan berör och påverkar de flesta av våra kommunala verksamheter. Hanterar vi utmaningen med integration på rätt sätt i Mölndal, kommer det att skapa möjligheter i form av tillströmning av ny arbetskraft, nya kompetenser och positiva effekter som t ex ökad delaktighet i förenings- och kulturlivet. Samtidigt står Mölndals stad inför utmaningen att hitta bra boenden för den här gruppen och att kunna erbjuda skolgång med allt vad det innebär i form av resurser för språkinlärning och integration.

Strategisk grupp arbetar med flykting- och integrationsfrågan

För att sätta fokus på det arbetet har stadsdirektör Håkan Ahlström en grupp som arbetar strategiskt med flykting- och integrationsfrågan. Gruppen består av förvaltningschefer från skol- och utbildningsförvaltningen, social och arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt VD för Mölndalsbostäder.

Bostadsfrågan i fokus

Just nu arbetar vi intensivt med att hitta bra lösningar när det gäller bostadsfrågan och utvärderar flera olika alternativ. Dels planerar staden för att bygga bostäder i egen regi dels upprättar man samarbete med externa fastighetsbolag. Gruppen har inlett arbetet med att lokaliserat ett flertal lämpliga platser i Mölndal där det skulle fungera att bygga lägenheter för nyanlända. Inom kort söker man bygglov för några platser.
Mölndals stad strävar efter att sprida mottagandet av nyanlända över hela staden både vad gäller boende och skolor.

- I Mölndal vill vi undvika att placera alla på ett ställe eftersom vi vet att spridning är bra för både integration och språkutveckling. Den viktigaste utgångspunkten i vårt arbete är att nyanlända snabbt ska få möjlighet att lära sig svenska för att kunna komma in i studier och arbete, säger Håkan Ahlström.

Senast uppdaterad 2016-04-28 08.20  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats