Till startsidan

Nästa steg för Mölndals innerstad

Flygbild över Mölndals innerstad med de fem detaljplanerna.

Nu utvecklar vi Mölndals innerstad vidare med kvarteret Kungsfisken, detaljplan nr 5.

NCC och Mölndals stad har under en tid diskuterat en utveckling av kvarteret Kungsfisken, som ligger mittemot resecentrumet Knutpunkten i Mölndal. Nu finns ett samarbetsavtal och ett uppdrag på att ta fram nästa detaljplan för Mölndals innerstad.

Nytt kontor med hotell och butiker

I det här kvarteret vill vi pröva möjligheten att bygga kontor med hotell och butiker. Volymen för kvarteret kan bli 25 000-30 000 kvadratmeter och preliminärt 10-11 våningar. Tanken är att första våningsplanet i första hand ska innehålla butiker mot Nygatan, Brogatan och Göteborgsvägen. Kvarteret kommer även att innehålla parkeringsplatser.

Stor betydelse för Mölndals innerstad

Kvarteret Kungsfisken har en stor betydelse för Mölndals innerstad. Dels är det en av våra entrépunkter in till innerstaden från Knutpunkten och dels annonserar det innerstaden mot resenärerna på motorvägen och järnvägen på E6:an. Läget är strategiskt och området kan skapa många arbetsplatser nära kollektivtrafik och regionens andra största resecentrum – Knutpunkten. Kvarteret Kungsfisken är en viktig pusselbit i utvecklingen av att skapa Mölndals innerstad och upplevelsen av området. Detta kommer att ställa höga krav på projektet när det gäller kvaliteter, funktioner och relationen till befintlig och framtida bebyggelse i innerstaden.

Byggstart tidigast 2018

Att ta fram detaljplanen för kvarteret Kungsfisken kommer att ta cirka 18 månader. Om allt går som planerat kan det bli byggstart för det nya kvarteret under 2018. Först ska området utredas vidare när det gäller bland annat trafik, buller, parkering, luftkvalitet, solstudier, risker med mera samt hur byggnaderna ska anslutas till Mölndals bro.


Senast uppdaterad 2016-08-19 15.06  

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats