Till startsidan

Nytt bostadsförsörjningsprogram  2015-2018

Bild från framsidan av Bostadsförsörjningsprogrammet Mölndals stad 2015-2018

Nu finns det ett bostadsförsörjningsprogram för Mölndal som sträcker sig fram till 2018. Bostadsförsörjning handlar inte bara om bostäder utan att bostadsbyggande påverkar stadsutveckling, tillväxt och välfärden i en stad. Allt för att stärka vår kommun som en attraktiv bostadskommun.

Den1 januari 2014 trädde en ny lag om kommunernas bostadsförsörjning i kraft. Lagen anger att varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.

Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i funktionella bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjning har stor betydelse för samhällets utveckling, inte bara för att människor ska ha någonstans att bo utan även för att bostadsbyggandet är en viktig del av stadsutveckling, tillväxt och välfärd i staden. Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i stadens strategiska arbete för att stärka Mölndal som en attraktiv bostadskommun.

Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2015.


Senast uppdaterad 2016-10-25 08.09  

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats