Till startsidan

Ny verksamhetsmark

Äntligen startar arbetet att planlägga ny mark för verksamheter. Det är många företag som vill flytta till Mölndal. Stadens reserv av planlagd mark för företagsetableringar har minskat så mycket att vi idag i praktiken har i det närmaste sålt slut.

Därför är det bra att staden nu startar arbetet för att kunna få fram ny detaljplanelagd verksamhetsmark. Det är områden med mycket bra lägen i Fässbergsdalen, nära Söderleden. Privata markägare norr om Söderleden har begärt planbesked på en utvidgning av nuvarande Jolenområdet västerut. Söder om Söderleden äger framförallt Mölndals stad mark och där får nu stadsbyggandsförvaltningen ett planuppdrag.

Att ta fram detaljplaner för dessa områden är inget okomplicerat arbete, dels måste trafikförsörjningen klaras av eftersom Trafikverket ställer krav på att en utbyggnad inte får leda till ökad belastning på Söderleden. Det finns också krav på att skapa en olycksfri passage för djur mellan Änggårdsbergen och Sisjön/Sandsjöbacka. Därför måste det finnas utrymme för en sociodukt (en bro för både människor och djur).

Förhoppningsvis kan vi inom två år erbjuda företag nya utvecklingsmöjligheter i Mölndal.

Senast uppdaterad 2016-05-31 10.21  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Relaterad information


Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats