Till startsidan

Planprogrammet för Forsåker

Forsåkerparken

Nyréns arkitekter

På sammanträdet den 24 februari 2016 godkände fullmäktige planprogrammet för Forsåkerområdet. I nästa skede kommer planer att upprättas där utbyggnaden av Forsåker regleras i detalj. 

Forsåker kommer vara ett av Västsveriges största byggprojekt under de kommande tio åren.

Den nya stadsdelen kommer erbjuda ca 3000 bostäder

Projektet är en del i utvecklingen av en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn. Målet är att skapa en stadsdel som blir en plats för det goda livet, med bebyggelse och blandade funktioner. Forsåker kommer därför att bestå av närmare 3 000 bostäder, vilket innebär att antalet boende beräknas bli ca 6 000. Av bostäderna planeras en tredjedel att bli hyresrätter. Det planeras också för ca 100 000 kvm bruttoarea för kontor, handel, service och kultur.

Kulturarvet viktigt att värna om

Ett tydligt kännetecken för Forsåker är industribyggnaderna och arvet från pappersindustrin. Den 300-åriga industrihistorien och byggnaderna är viktiga att värna om. I samband med det kommer delar av den äldre industrikärnan att rustas upp. Det kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster.

Forsåker har även andra värdefulla kvaliteter. Bland annat kan nämnas närheten till Kvarnbyn, Mölndalsån och innerstaden. Det planeras för en gemensam torgyta med plats för vattenlek. Det finns också planer på att ta tillvara på vattenkraften i området. Förhoppningen är att Forsåker i framtiden kommer att bli självförsörjande inom egenproducerad grön el.

Senast uppdaterad 2016-02-26 10.59  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats