Till startsidan

Renhållningstaxan för villahushåll höjs

Flerfackskärl

Renhållningstaxan för villahushåll höjs med 4 procent från och med 1 januari 2017.

Beslutet fattades av tekniska nämnden den 12 december.

- Införandet av fastighetsnära insamling med flerfackskärl var beräknat med en 80 procents anslutningsgrad. Efter två områden ligger anslutningsgraden på 88 procent, vilket är glädjande. Men detta är en del som tyvärr påverkar ekonomin negativt och skapar ett underskott som behöver täckas, detta på grund av att vi har en miljöstyrande taxa säger Pierre Bolvede, avdelningschef på återvinning och avfall.

Revideringen sker i enlighet med index A12:1 MD (Avfallsindex, insamling av hushållsavfall) för perioden juni 2014 till juni 2016, vilket resulterar i en höjning av taxan med 4 procent. Avgiftsregleringen gäller från och med 1 januari 2017.

Mölndals stads renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl beslutades av kommunfullmäktige den 26 mars 2014 för att börja gälla den 1 juli 2015. Taxan har inte reviderats sedan införandet.

 

Abonnemangstyp

Dagens pris

Pris from 1/1-2017

Alt 1 - 2x370 l

2400 kr/år

2496 kr/år

Alt 2 - 1x370 l

2300 kr/år

2392 kr/år

Alt 3 - 2x370 l + 1x190 l

3550 kr/år

3692 kr/år

Alt 4 - 1x370 l + 1x190 l

3450 kr/år

3588 kr/år

Alt 5 - 2x240 l

2300 kr/år

2392 kr/år

Alt 6 - 1x240 l

2200 kr/år

2288 kr/år

Alt 7 - 1x190 l

3300 kr/år

3432 kr/år

Alt 8 - 1x370 l

4400 kr/år

4576 kr/år

 

Senast uppdaterad 2016-12-15 13.41  

Kontakt

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats