Till startsidan

Ridsportsutredning i Mölndal

Den 19 september meddelade Gunnebo slott och trädgårdar att den överenskommelse som Gunnebo har med kultur- och fritidsnämnden i Mölndal för lokalhyra av nuvarande ridanläggning inte förlängs efter 31 december 2017.

Det var på ett presidiemöte mellan Gunnebo slott och trädgårdar och kultur- och fritidsnämnden som beskedet kom att överenskommelsen om lokalhyra för ridverksamhet på Gunnebos område inte förlängs efter år 2017. Det innebär att kultur- och fritidsförvaltningen i sin tur inte kan förlänga avtalet med Gunnebo ryttarsällskap, GRYS, efter 31 december 2017.

Bakgrund

Den långsiktiga verksamheten för ridskola i centrala Mölndal kan sannolikt inte fortsätta vid Gunnebo slott och trädgårdar med de förutsättningar som har gällt till och med idag. Det stod klart redan år 2011 när dåvarande hyresavtal för ridanläggning i Gunnebo förhandlades om. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förklarat Gunnebo som kulturreservat. Det som nu påverkar förutsättningarna är bland annat nya riktlinjer gällande djurhållning samt kulturreservatets skötselplaner.

Gunnebo drivs som ett kommunalt bolag, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, som är helägt av Mölndals stad med en politiskt tillsatt styrelse. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr sedan år 2001 de lokaler och den mark som hör till ridanläggningen av Gunnebo. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr sedan i sin tur ut detta till Gunnebo ryttarsällskap, enligt ett avtal som beskriver den verksamhet de förväntas bedriva. År 2011 skrevs ett nytt tidsbegränsat avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Gunnebo utifrån kulturreservatsbestämmelser samt skötselplan för Gunnebo. Detta avtal gäller fram till och med år 2016. Den 17 dec 2015 kom parterna fram till en lösning för hyresavtal från och med år 2017 med tillfälliga överenskommelser på ett år i taget. Målsättningen har varit att dels undersöka en lösning på kort sikt vid Gunnebo dels att leta andra mer långsiktiga, hållbara lösningar för en föreningsdriven ridskoleverksamhet någon annanstans i Mölndal.

Gunnebo har nu meddelat att överenskommelsen om tillfälliga avtal med kultur- och fritidsnämnden för nuvarande ridanläggning inte förlängs efter 31 december 2017. Nu inväntar KFF:s tjänstemän ett politiskt beslut på hur utredningen om ridsport i Mölndal ska gå vidare.

Vad händer nu

En utredning om ridsport i Mölndal pågår. Utredningen kommer inte att kunna färdigställas under 2016, utan resultaten hittills blir en del i ett fortsatt arbete utifrån kommande politiska beslut. Ansvarig för utredningen är avdelningschefen för förening och idrott på kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad.

Det som kommer att hända närmast är att berörda tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen har möte med GRYS styrelse samt tjänstemän från Gunnebo slott och trädgårdar den 2 november. Frågan om fortsatt utredning av ridverksamheten bereds politiskt på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 3 november. Därefter fattar kultur- och fritidsnämnden beslut i ärendet på sammanträdet den 17 november

Parallellt kommer även Gunnebo slott och trädgårdar att ha styrelsemöte i slutet av oktober där frågan behandlas.

Beroende på vilka beslut som fattas på respektive möte fortsätter sedan processen, men exakt hur är alltså för tidigt att säga än.

Handlingar gällande ridsport i Mölndal

Här är de handlingar som finns i ärendet. klicka på respektive namn för att komma till dokumentet. De ligger i kronologisk ordning med senaste dokument överst.

Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 161005PDF

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 160922PDF

Information om ridsportfrågan till stadsdirektör 160918PDF

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 160907PDF

Protokoll styrelsemöte Gunnebo 160830PDF

Protokoll styrelsemöte Gunnebo 160531PDF

Protokoll styrelsemöte Gunnebo 160407PDF

Protokoll styrelsemöte Gunnebo 160204PDF

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 151217PDF

Uppsägning av avtal KFN-GRYS 151217PDF

Tjänsteskrivelse uppsägning av avtal 151217Word
Konsekvensanalys GRYSPDF

Hyresavtal KFN-GRYS 2011PDF

Hyresavtal Gunnebo-KFN 2011PDF

Bilaga 1 Karta, lokaler och paddockPDF

Bilaga 2 Karta, rasthagar och betePDF

Bilaga 3, Karta, rast- och beteshagarPDF

Bilaga 4, Karta, ridstigarPDF

Skötselplan på Gunnebos hemsidalänk till annan webbplats

Enligt 2 kap. 13 § i Tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av en allmän handling inte rätt att få ut handlingar digitalt. I det här enskilda fallet har Kultur- och fritidsförvaltningen möjlighet att gå utöver det vi är juridiskt ålagda att göra. Därför kommer vi den här gången att erbjuda handlingarna digitalt. 

Senast uppdaterad 2016-12-06 08.10  

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se


Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats