Till startsidan

Samarbete för värdeskapande integration

Jennie Fidler

Jennie Fidler arbetar som integrationsutvecklare på social och arbetsmarknadsförvaltningen, verksamheten för integration, sedan början på september i år. Tjänsten är ny och uppkommen utifrån behovet att samordna och samla stadens arbete kring integrationsfrågor.

Genom att ta tillvara på den kompetens och mångfald som finns bland stadens invånare berikas och tillförs nya perspektiv viktiga för utvecklingen. En väl fungerande arbetsmarknad som ger företag och individer förutsättningar att växa är inte enbart en konkurransfördel, det bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd.

Tvådelat uppdrag

Jennies uppdrag är tvådelat, dels att initiera och driva utvecklingsarbete inom verksamheten integration och dels att samordna stadens arbete att skapa förutsättningar för en god integration.

För att hantera integrationsfrågor finns i staden en förvaltningsövergripande styrgrupp och en operativ arbetsgrupp, den senare under ledning av Jennie. I syfte att ta ett ytterligare grepp kring nyanländas etablering i Mölndal håller vi även på att se över och utveckla samverkan och samordning mellan berörda myndigheter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen, den privata sektorn och civilsamhället.

Integration handlar om att skapa möjligheter

Vi behöver arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Det är i allas intresse att arbeta för integration.

Integrationsarbete ställer höga krav på såväl samhället som den enskilda individen. Till stor del handlar det om att skapa möjligheter till arbete men också om att skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle, förebygga diskriminering och främja tolerans. Fördomar, attityder och diskriminering är ett stort hinder för många att komma ut på arbetsmarknaden idag.

Ett ökat samarbete mellan aktörer inom den offentliga, privata samt civila sektorn är därför absolut nödvändigt för att möta dessa utmaningar.

Senast uppdaterad 2017-01-04 07.50  

Kontakt

Näringslivs- och utvecklingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 12
031-315 10 09   fax
stad@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats