Till startsidan

Snö och halka - åtgärdstider

Snöröjning. Foto: okänd

Just nu är det halt på våra vägar. Vi vill passa på och påminna om våra åtgärdstider vid snöfall och även om ditt ansvar som fastighetsägare.

Vi börjar snöröja när snön är ungefär fem centimeter djup på större gator och åtta centimeter på bostadsgator. Huvudvägar och gator med busstrafik plogas och saltas först. Bostadsområden plogas och sandas med flis.

Vinterväghållning av cykelvägar

Huvudcykelnätet i Mölndal plogas eller sopas samt saltas. Vi strävar efter att vara färdiga med cykelvägarna klockan 06.30 på morgonen respektive klockan 16.00 på eftermiddagen. 

Se karta över huvudcykelvägnätetPDF

Åtgärdstider vid snöröjning

Snö och halka kan uppträda mycket olika, beroende på till exempel vilken temperatur det är och om det är molnigt eller klart väder. Det spelar även in var i kommunen du bor. Olika vägar snöröjs av olika aktörer, på kartan kan du se vem som är väghållare och ansvarig för snöröjningen,länk till annan webbplats du kan zooma eller söka på en specifik adress.

Det går därför inte att säga exakt hur lång tid det tar att snöröja. Tabellen här under ger dig en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången. Tiderna i den gäller vid ett normalt snöfall, som inte följs av flera. När det fortfarande snöar tar snöröjningen längre tid.

Tider för snöröjning efter avslutat snöfall

Plats

Åtgärdstid

Trafikleder samt gator och vägar med kollektivtrafik

4 timmar

Större gator i bostadsområden

4 timmar

Busshållplatser

4 timmar

Huvudcykelvägar

4 timmar

Övriga gator och vägar, framkomliga

12 timmar

Övriga gator och vägar, helt framkomliga

12 timmar

Serviceboenden och skolor inklusive p-platser, klara kl 06:30

5 timmar

Mölndals Parkerings AB:s p-platser

6 timmar

Ibland kan det vara mer än åtta centimeter snö på din bostadsgata när plogbilen kommer. Det beror på att när det snöar mycket under en längre tid måste vi ibland ploga om vissa större vägar, innan det blir dags för bostadsgatorna.  

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är viktigt att du snöröjer utrymningsvägarna. Du ansvarar för att snöröja och sanda gångbanor och trappor som ligger inom sju meters avstånd från tomten. Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Finns det inga gångbanor ska du se till att det finns en sandad gång på gatan.

Under snöröjningen kan det bildas vallar framför infarter till privata fastigheter. Du ansvarar för att ta bort dem. När det bildas snövallar vid övergångsställen och gatuhörn ska du se till att det finns öppningar så att gående kan passera.

Du ska också ordna en snöröjd väg till fastigheten, minst en meter bred, för latrin- och sophämtningsfordon.

Senast uppdaterad 2017-01-11 17.35  

Kontakt

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats