Till startsidan

Tillfälligt boende för nyanlända

Från och med nästa vecka blir delar av före detta Lilla Katrinebergsskolan ett tillfälligt boende för nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Lokalerna bedöms vara tillfälligt boende för i nuläget ca 10-15 personer till och med julen 2016. De nya mölndalsborna beräknas komma redan måndag 10 oktober och det rör sig främst om singelhushåll.

Beslutet att använda lokalerna är fattat av stadsdirektör Håkan Ahlström efter att samtliga andra alternativ har prövats. Vi kan endast använda lokaler som uppfyller räddningstjänstens krav gällande säkerhet och brandskydd och som är godkända för övernattning.

Staden letar mer långsiktiga lösningar

Mölndals stad arbetar nu med att hitta mer långsiktiga boendelösningar. Vi letar lägenheter via kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder liksom andra externa fastighetsbolag. Det byggs tillfälliga paviljonger med lägenheter på två olika platser, i Eklanda och i Forsåker. Staden önskar även komma i kontakt med mölndalsbor som kan tänka sig att hyra utlänk till annan webbplats till nyanlända. Bristen på bostäder är stor och de olika boendelösningarna täcker inte behovet på lång sikt. Staden utvärderar därför olika boendealternativ för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Mottagandet 2016 i siffror

Enligt en ny laglänk till annan webbplats ska Mölndals stad välkomna 232 nyanlända under 2016. Till och med oktober månad beräknas det därför ankomna cirka 70 personer. Därefter kommer det ungefär 50 personer per månad året ut. De nya mölndalsborna anländer från asylboenden runt om i Sverige och flera har redan varit i Sverige under ett par års tid. De flesta längtar att få komma igång med sitt nya liv i Sverige.

Integrationsarbetet i staden

I stadens ansvar att välkomna nya mölndalsbor ingår att ordna bostäder liksom att erbjuda möjlighet att gå i skola, lära sig svenska, utbilda sig och söka arbete. Till sin hjälp får man som nyanländ en introduktionsstödjare de första dagarna i staden. Introduktionsstödjaren lotsar till arbetsförmedlingen, skattekontoret, försäkringskassan och socialtjänsten. Vidare får nya mölndalsbor hjälp med att skriva in sina barn i skola och förskola. Ett introduktionspaket är strax klart där det ingår delar som boskola med mera. Som nyanländ deltar man även i SFI och Samhällsorientering, en utbildning som Göteborgs stad anordnar via sitt integrationscentrum.

Du kan läsa mer om stadens ansvar och integrationsarbete på hemsidan: http://www.molndal.se/integrationlänk till annan webbplats

Har du några frågor eller synpunkter?

Mejla gärna då till integration@molndal.se

Senast uppdaterad 2016-11-18 07.59  

KontaktMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats