Till startsidan

Tyck till om ditt stöd

Matlagning på en av Mölndals stads gruppbostäder. Foto. Hans Wretling

Nu har du som har stöd från funktionshinderverksamheten i Mölndals stad möjlighet att vara med och göra din röst hörd. I dagarna kommer du att få en enkätundersökning hem i brevlådan med frågor om vad du tycker om det stöd du får.

För åttonde året i rad får brukare inom funktionshinderverksamheter svara på en enkätundersökning från vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet med enkäten är att ta reda på hur du och andra upplever kvaliteten i verksamheten. Ett annat syfte är att få ett underlag i förvaltningens kontinuerliga förbättringsarbete inom området.

Vilka får enkäten

De som får enkäten är personer som har insatserna: daglig verksamhet, bostad med särskild service, kontaktperson, avlösarservice, boendestöd, korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagarservice och personlig assistans.

Om du har flera insatser kan du få flera enkäter att besvara. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på alla, så att det blir rätt resultat på varje insats.

Hjälp med att besvara enkäten

Tanken är att du själv fyller i din enkät, men om det är svårt att förstå det som står i enkäten, kan du be anhörig eller god man om hjälp med att förklara och skriva ner dina synpunkter.

Svarstid

Svarstiden avslutas i oktober och resultatet bearbetas sedan under november månad.

Vad händer med resultatet

När resultatet från enkätundersökningen är sammanställt kommer vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsledningen att få en rapport. Du kommer även att kunna läsa rapporten på hemsidan, molndal.se.

Här kan du ta del av förra årets resultat från brukarundersökningar:
Kommun och politik/Undersökningar och jämförelserlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 2016-09-19 09.40  

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89   fax
vardomsorg@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats