Till startsidan

Ung kultur möts

Ung kultur möts, affisch 2016

Festivalen Ung kultur möts är tillbaka i Mölndal efter tre års uppehåll. På lördag 19:e mars kl 14 startar årets upplaga.

Av unga för unga

Ung Kultur Möts kallas ibland för UKM och är en festival med en scen och ett galleri för ungdomar mellan 13 och 20 år som håller på med någon form av kultur.

UKM finns över hela landet. Ung Kultur Möts är ett samlingsnamn för festivaler som arrangeras av unga för unga inom ramen för UKM Sveriges nationella nätverklänk till annan webbplats.

På lördag 19:e mars kl 14 drar festivalen igång med musik, konst, band, litteratur och bildspel i Aulan på Gamla torget. Det är unga Mölndalsbor som bidrar med sina olika akter. UKM är ingen tävling men en urvalsgrupp med representanter ifrån kommunen och studieförbund har till uppgift att skicka fyra bidrag vidare till regionsfestivalen. Dessa fyra bidrag kommer representera Mölndal i Alingsås den 14-15 maj.

Ung Kultur Möts i Västra Götaland

Ung kultur möts i Mölndla är en del av ett nationellt nätverk av festivaler. Från lokalfestivalen går fyra bidrag vidare till lregionfestivalen, och därifrån går sedan några bidrag vidare till den stora riksfinalen.

Lokal UKM-festival

På lokalfestivalen får alla vara med. En urvalsgrupp utser de scenkonstnärer och utställare som får representera vår lokalfestival på UKM Regionfestival. De lokala UKM-festivalerna arrangeras i kommuner över hela Västra Götaland och de flesta hålls mellan januari och april.

UKM Regionfestival i Alingsås, 14-15 maj

Festival i dagarna två på Arena Elva i Alingsås med arrangörer, scenkonstnärer och utställare från hela Västra Götaland - övernattning, workshops, utställningar och scenuppträdanden med de bästa tekniska förutsättningarna.

UKM Riksfestival i Alingsås, 19-22 juni

I år hålls även den nationella festivalen UKM Riksfestival i Alingsås - med festivalkärnan i centrala Alingsås. Några scenkonstnärer och utställare väljs ut av en urvalsgrupp på UKM Regionfestival för att representera Västra Götaland på UKM Riksfestival.

I Mölndal arrangeras den lokala UKM-festivalen av Kultur-och Fritidsförvaltningen på Projektkontoret, Gamla torget 43 i Mölndals Kvarnby.

Senast uppdaterad 2016-03-22 12.47  

Kontakt

Daniel Pawholm
Ungdomskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen 
0704-67 78 99 
daniel.pawholm@molndal.se

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats