Till startsidan

Värdeskapande integration - AF

ellie keshtgar

Har du svårt att hitta utbildad eller erfaren personal? Arbetsförmedlingen har under hösten startat ett projekt för att matcha nyanlända som har uppehållstillstånd att snabbare hitta jobb de är kvalificerade för hos företag som söker ny personal.

De nyanländas kompetens och erfarenhet i förhållande till den svenska arbetsmarknaden kartläggs och valideras på ett systematiskt sätt inom projektet. Elham Keshtgar (även kallad för Ellie) från Arbetsförmedlingen vill gärna träffa företag inom bristyrken som har behov av ex ingenjörer, pedagoger, snickare, kockar, chaufförer och undersköterskor men har svårt att hitta ny personal.

Om ditt företag erbjuder någon form av praktik eller arbetsträning kan det vara en snabbare väg in för en nyanländ med mycket yrkeskunskap från sitt hemland. I projektet kartläggs vad den sökande kan och hur kunskapen står sig i förhållande till svenska förhållanden och regler.

EU-projektet ”systematiserad kompetensförsörjning; SYSKOM” som är treårigt, driver Arbetsförmedlingen ihop med Företagarna i Göteborg med kranskommuner, samt Skåne och Halland.

Genom projektet kan kompletteringsområden identifieras ihop med arbetsgivaren, och personen kan samtidigt träna sin yrkessvenska. En språkstödjare kan också finnas på plats vid behov. Projektmedarbetarna har bered erfarenhet av matchning och rekrytering samt fungerar även som en ”förlängd arm” vid rekryteringsprocessen hos företagen och stödjer arbetsgivare med frågor om bland annat kulturskillnader, integrationsfrågor samt de olika anställningsstöden som finns till förfogande för det företag som anställer.

Om du är intresserad kontakta Elham Keshtgar, elham.keshtgar@arbetsformedlingen.se


Senast uppdaterad 2017-01-02 08.01  

Kontakt

Näringslivs- och utvecklingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 12
031-315 10 09   fax
stad@molndal.seMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats