Till startsidan

Folköl och tobaksvaror

I Mölndal är det tillståndsenheten som har hand om tillsynen av de ställen som säljer folköl och tobaksvaror. Du kan vända dig till oss på tillståndsenheten om du behöver information eller råd kring försäljningen av folköl och tobaksvaror. Vi gör också tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns.

Ditt ansvar som ägare

 • Anmäl försäljning till kommunen innan den påbörjas
 • Gör ett egenkontrollprogram för att kunna kontrollera din försäljning
 • 18 års gräns gäller både för försäljning av tobak och folköl
 • Ta legitimation på alla som du bedömer vara under 25 år (för att inte missa någon)
 • Anmäl till kommunen om du säljer verksamheten

Visa legitimation

Visa Leg är en förbindelse mellan kommunen och dig som butiksägare som samtidigt fungerar som ett egenkontrollprogram för dig och din butik. Du kan få Visa Leg-programmet genom tillståndsenheten.

Butiken/näringsidkaren ska

 • aktivt använda sig av informationsmaterial vid försäljningsstället och till fullo följa metodens intentioner om legitimationskrav på kunder under 25 år
 • undvika att ha personal under 18 år vid försäljningsdisken (kassorna)
 • anmäla till kommunen när rörelsen överlåtes.

Kommunen ska  

 • tillhandahålla informationsmaterial till försäljningsstället så länge förbindelsen gäller
 • genomföra tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.
 • vid kontrollköp endast anlita ungdomar i åldern 18 — 25 år
 • på lämpligt sätt exponera för kommunens innevånare att försäljningsstället genom denna förbindelse åtagit sig att följa alkohollagens respektive tobakslagens bestämmelser.

Folköl

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till tillståndsenheten senast när verksamheten påbörjas. Med folköl menas att alkoholhalten ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Matsortiment

För att få sälja folköl måste det också finnas mat att köpa. Det innebär att du först och främst måste få din butik registrerad för livsmedelsverksamhet hos Mölndal stads miljönämnd.

För att din butik ska godkännas för försäljning av folköl måste kunderna kunna köpa en komplett måltid där — allt från mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt till frysta eller konserverade produkter. Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten.

Att bara sälja till exempel glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Tobaksvaror

Vill du börja sälja tobaksvaror? Då ska du anmäla det till tillståndsenheten. Med tobaksvaror menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak eller portionstobak.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar över försäljning av folköl och tobaksvaror i Mölndal. Det innebär att vi löpande är ute och gör tillsynskontroller för att kontrollera att du som butiksansvarig sköter försäljning av folköl och tobaksvaror i  enlighet med vad lagen kräver. Även Polisen har tillsynsansvar över folköl och tobaksvaror.

Har du frågor kring försäljning eller kommunens tillsyn är du välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad 2015-04-21 16.26  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på facebooklänk till annan webbplats