Till startsidan

Bygglov och fastighetsfrågor

Mölndalsbro Foto: Lars Bygdemark

På dessa sidor hittar du information om vad som gäller för dig som vill ändra ditt hus eller din fastighet. Det kan vara att bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller kanske att lägga till en bit mark till din tomt. Du kan även ladda ner blanketter som behövs för att göra en ansökan. Detaljplanen som finns för din fastighet styr till stor del vad du får göra och inte göra.

Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. Byggets utformning ska passa in i omgivningen. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Att utryckningsfordon ska komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor.
Senast uppdaterad 2016-10-27 08.49  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se