Till startsidan

Klimatförändringar och miljö

Bäck i Lackarebäck: Foto Frode Wendelsbo

Det finns mycket du kan göra för att både du och naturen i Mölndal ska må bra. När du cyklar, köper saker i andra hand, handlar ekologisk mat, källsorterar och använder elen effektivt bidrar du på ett positivt sätt till vår gemensamma livsmiljö.

Mölndals stad har miljömål och arbetar för att uppfylla dem, både i de egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig och mig att leva miljövänligt. På dessa sidor kan du läsa mer om Mölndals stads miljöarbete och hur du kan hjälpa till.

Har du frågor eller idéer kring hur staden kan arbeta bättre i miljöfrågorna? Eller har du någon projektidé som du vill utveckla? Tveka inte att höra av dig till oss!

Mölndals stad och miljön

Mölndals stad ska verka för ett samhälle där vi förenar miljömässig balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Arbetet med en hållbar utveckling är en strategisk fråga för oss.

Vi ska genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för och främja en hållbar utveckling i Mölndal som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Detta gör vi genom att:

  • Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som är nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
  • Låta hållbar utveckling genomsyra hela vår verksamhet.
  • Aktivt främja en hållbar samhällsutveckling.
  • Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva.
  • Aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Mölndals stad.

Indikatorer för miljöarbete

Mölndals stad samarbetar med andra kommuner i miljöarbetet, bland annat inom kommunnätverket för hållbar utveckling i Hållbar utveckling Väst. I nätverket har kommunerna tagit fram gemensamma indikatorer som följer upp det kommunala miljöarbetet i olika västsvenska kommuner. Läs rapporten och indikatorerna för 2014 i länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-12-05 13.32  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats