Till startsidan

Samhällsplanering

Bostäder. Foto: Stefan Andersson

Alla kommuner har rätten att bestämma vad marken ska användas till. Den huvudsakliga användningen av större områden finns i en översiktsplan. Med hjälp av den kan vi sedan göra något mer detaljerade planer på delområden, en fördjupad översiktsplan.

Sista steget är att göra en detaljplan, ofta för ett mindre område. Den anger i detalj vad varje del av marken får lov att användas till. Det kan vara bostäder, verksamheter, service, vägar, parker. En plan redovisar också vilken hänsyn som måste tas till miljö, natur- och kulturvärden.

Mölndala ansvarar för Forsåkersområdet

Mölndals stad har några större samhällsplaneringsprojekt där staden ansvarar för genomförandet; utvecklingen av Mölndals centrum och omvandlingen av Forsåkersområdet (f.d. Papyrus). Ansvaret för Forsåkersområdet ligger på Mölndala Fastighets AB som är ett exploateringsbolag helägt av Mölndals stad.

Senast uppdaterad 2016-02-18 15.58  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats