Till startsidan

Om detaljplaner

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

När behövs en detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre.

En detaljplan kan krävas:

  • vid nybyggnad av områden
  • vid förändring av en fastighet
  • för att skydda och bevara värdefulla miljöer

Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning utför planarbetet på uppdrag av kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 2016-01-08 16.34  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats