Till startsidan

Kommun och politik

Möte, sammanträde. Foto: Hans Wretling

Mölndals stad styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor, till exempel budget och verksamhetsmål. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän med att göra verklighet av de politiska besluten.

Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar med kommunanställda. Mölndals stad har cirka 4 500 anställda. I Mölndals stad finns också kommunala bolag.

Nyheter inom området kommun och politik

Senast uppdaterad 2016-05-19 10.31  

Kontakt

Suzanna Bengtsson
Kommunsekreterare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 12 61 växel 
suzanna.bengtsson@molndal.se

Månadens kommunfullmäktigemöte

Kommunfullmäktige har inget sammanträde denna månad

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats