Beslut, insyn och rättssäkerhet

Infocentralen insyn. Foto: Hans Wretling
Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.
Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.

Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

I kommunen fattas dagligen beslut, stora som små. Besluten fattas av:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelse
  • nämnder
  • enskilda politiker
  • tjänstemän 

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal 031-315 10 00, www.molndal.selänk till annan webbplats, molndals.stad@molndal.se