Till startsidan

Att påverka beslut

Lagbok. Foto: Sonja Skäär

Kommuner fattar dagligen beslut som påverkar dig. Det kan handla om ditt bostadsområde eller ditt barns skola.

Är du missnöjd med ett beslut som rör dig?

Vill du protestera mot något?

Vill du prata med en politiker eller tjänsteman?

Här får du reda på hur du kan göra.

Du kan rösta

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet — och kommunalvalet.

Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.

Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Läsa offentliga handlingar

Du har rätt att läsa de flesta papper och elektroniska dokument som finns hos kommunen. Många av de handlingar som är offentliga kan du läsa genom att gå in i stadens diarier.

Samrådsmöte och detaljplan

Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

Överklaga ett beslut 

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Du kan lämna en synpunkt eller klagomål genom vår synpunktshantering - "Synpunkter och klagomål".

Senast uppdaterad 2016-12-21 09.23  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats