Till startsidan

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Diariet på hemsidan

I webbdiariet finns ett register över handlingar som kommit in till eller har upprättats av kommunen, du kan söka i dessa - Sök i ärende.

Inga scannade dokument finns kopplade till webbdiariet. Vill du ta del av dokumenten som hör till ett ärende är du välkommen att kontakta respektive förvaltnings registrator.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Enheter som inte finns i webbdiariet

Diarium betyder dagbok

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring betyder att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Senast uppdaterad 2014-05-28 10.37  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats