Kartor och geografisk information, GIS

Karta visar. Foto: hans Wretling

GIS är en förkortning för geografiskt informationssystem. I ett GIS lagras, bearbetas, analyseras och presenteras geografiskt kopplade data. Med geografisk information menas uppgifter som hör till en plats på jordytan.

Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem, miljöfarliga utsläpp, trafikflöden och så vidare.

GIS är ett effektivt redskap vid exempel stadsplanering och miljöredovisningar. Med hjälp av GIS kan man sammanställa och analysera information om bebyggelse och infrastruktur, befolkningsutveckling, mark och topografi och annat som har betydelse för samhällsplanering. Det underlättar arbetet för stadens anställda och ger möjlighet till bättre analyser och prognoser.
 
Mölndalskartan är en interaktiv/sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information.

Relaterad information
Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal 031-315 10 00, www.molndal.selänk till annan webbplats, molndals.stad@molndal.se