Planer, styrdokument, kommunal författningssamling

Översiktsplan och detaljplaner visar hur Mölndals stad planerar för byggande och för markens användning. Styrdokument kan t.ex. vara regelverk, program och reglementen talar om hur staden ska utföra sina uppdrag.

Suzanna Bengtsson
Kommunsekreterare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 10 00 växel 
suzanna.bengtsson@molndal.se

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal 031-315 10 00, www.molndal.selänk till annan webbplats, molndals.stad@molndal.se