Till startsidan

Invandring och integration

Anhöriglots

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integration handlar också om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter.

I Mölndal så har vi bland annat målet att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning ska öka. Just nu jobbar vi bland annat med att förbättra nyanländas möjligheter till arbete och bli en del av samhället. Mer information om hur mottagandet av nyanlända fungerar i praktiken hittar du på sidan etablering av nyanlända

Vårt uppdrag som kommun är att ge nyanlända bra förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället. Vi ser att bland annat det svenska språket, utbildning och jobb är viktiga delar för att etablera sig. Läs mer om vad för stöd vi erbjuder dig som är nyanländ i Mölndal. 

Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller i bostadsområdena. Av den orsaken arbetar vi i staden med olika aktiviteter där människor från skilda kulturer möts, som exempelvis språkcaféer. 

För att underlätta integration är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd. Mer information för dig som vill bidra och hjälpa nyanlända.

På sidan frågor och svar nyanlända har vi försökt svara på de vanligaste frågorna. Har du fler frågor så mejla gärna till integration@molndal.se eller skicka in synpunkter via stadens synpunktshanteringssystemlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2017-01-13 09.19  

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats