Till startsidan

Bifrosts förskola

Bifrost förskola

Bifrosts förskola ligger centralt i Mölndal med omedelbar närhet till naturen i Änggårdsbergen. För oss är naturen en del av lärmiljön. Där hämtar vi inspiration för att stimulera lärandet. Vi vill ge barnen glädje och lust till ett livslångt lärande. För oss är det viktigt att förskolans verksamhet är rolig, trygg och lärorik.

Tillsammans med Västerbergsskolan bildar vi Bifrosts pedagogiska enhet / Bifrost pedagogical unit. Därav har vi möjlighet att följa ditt barns utveckling och lärande i ett 1-12 års perspektiv.

Vårt pedagogiska arbete

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov. Vi tar vara på närheten till naturen och skolskogen samt vår stora gård. Arbetssättet är lustfyllt och ger barnen möjlighet att själva söka kunskap.

               Språklänk till annan webbplats

            Matematiklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2016-12-13 13.28  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats