Till startsidan

Portfolio på Glasbergets förskola

Portfolio Glasbergets fsk Foto:Agneta Sandh
Vi dokumenterar varje barns utveckling och lärande i en portfoliopärm. Denna dokumentation ligger till grund för de föräldrasamtal som vi erbjuder en gång om året.

Portfoliometodiken

Portfoliometodiken utgår från en barnsyn förankrad i modern forskning om hur barn lär och utvecklas. Man ser barnet som kompetent och med viljan att lära sig. Barnet försöker själv förstå och begripa sammanhang. Kunskap sker i meningsfulla sammanhang och barnet vill själv vara aktivt. Barn lär sig i samspel med andra.

Vi arbetar med portfoliometodiken för att barnet på ett positivt sätt ska se och bli medvetet om vad det lärt sig och utvecklat. Vi pedagoger kan planera för och följa barnets utveckling och lärande. Vi vill på detta sätt ge barnet goda förutsättningar för en god självkänsla och ett gott självförtroende.

Inom portfoliometodiken intar vi pedagoger en mer handledande roll och ger barnet tid att prova och undersöka. Miljön inrättas så att den inbjuder till egna initiativ. Vi ställer frågor och för barnets tankar vidare så att reflektion startar hos barnet. Vi visar tilltro till barnets egen kompetens samt medvetandegör barnet om att det lärt sig och hur.

Senast uppdaterad 2014-07-07 13.14  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på facebooklänk till annan webbplats