Till startsidan

Kvarnbyskolan

Kvarnbyskolan. Foto: Eva Johannesson

Välkomna till Mölndals stads mest centrala 7-9 skola. Kvarnbyskolan har ungefär 420 elever. Trygghet och en god studiemiljö gör att våra elever får mycket goda studieresultat.

Trygghet och läslust

Skolan har väl fungerande elevhälsoteam och trygghetsteam med skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, kurator och specialpedagoger. Vi arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling och vi har precis inledd ett samarbete med Friends för att motverka mobbing både i skolan och på nätet. För att väcka elevernas lär- och läslust har vi ett levande bibliotek, bemannat hela skoldagen med en utbildad bibliotekarie.

Internationella projekt och musikprofil

Skolan deltar i ett internationellt projekt, Cross Diciplinary peer learning using ICT eller XPLICiT. Utgångspunkten är att hitta metoder för  mer elevaktiverande arbetssätt, öka den digitala kompetensen samt att underlätta det ämnesövergripande arbetet.  Skolan medverkar även i två internationella projekt som stödjer barn med funktionshinder och föräldralösa barn i Tanzania och Sydafrika .

Vi har också en idrottsanläggning, Kvarnby arena, på skolans skolgård. Och en musikprofil med en musikklass i varje årskurs dit musikintresserade elever kommer från hela kommunen!

Utklädningsdag. Foto: Eva Johannesson

Utklädningsdag

Elever dansar zumba. Foto: Eva Johannesson

Idrott och hälsa

Senast uppdaterad 2016-12-29 12.02  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats