Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Kungörelsedelgivning

Kungörelsedelgivning lantmäterisammanträde 6 mars 2017

Lantmäterimyndigheten i Mölndals stad söker delägare i samfälligheterna Mölndal Våmmedal s:14 och s:16 för delgivning av kallelse till lantmäterisammanträde

Sammanträdet hålls måndagen den 6 mars kl. 17.00 i Mölndals stadshus.

Förrättningslantmätare i ärendet är Fredrik Wennström, tel 031-315 14 55. Ärendets diarienummer är 0169584.

Mölndal den 15 februari 2017
Lantmäterimyndigheten i Mölndals stad

 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-02-16 11.31