Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Samråd tillägg till avfallsföreskrifter

Ett förslag till ändring och tillägg i Lokala föreskrifter för avfallshantering för Mölndals stad har tagits fram. Ändringen och tillägget gäller kapitel 3, § 20 ”Hämtningsområde och hämtningsintervall för hushållsavfall”. Samråd pågår till 31 juli.

Nuvarande text: Kommunen utgör ett hämtningsområde. Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med intervall enligt nedanstående paragrafer.

Förslag Ny text: Kommunen utgör två hämtningsområden avseende en- och tvåfamiljshushåll. I område ett erbjuds en- och tvåfamiljs husfastighetsnära insamling med flerfackskärl och i område två erbjuds en- och tvåfamiljshus fastighetsnära insamling med tvåfackskärl. Förteckning över område 2 finns i bilaga 1. I övriga fall utgör kommunen ett hämtningsområde. Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med intervall enligt nedanstående paragrafer.

Ta del av samrådshandling med bilaga.PDF

Samrådshandlingarna finns även att ta del av på följande plats:

  • Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal. Öppettider 10/7-4/8 mån-fre 8-16, lunchstängt 12-12.45. Ordinarie tider mån-tor 8-16.30, fre 8-16.

Mölndals stads nu gällande renhållningsordningPDF.

Skriftliga synpunkter

Skriftliga synpunkter tas tacksamt emot fram till och med den 31 juli 2017 via e-post pierre.bolvede@molndal.se.
Eller med post till:
Mölndals stad
Tekniska förvaltningen
Att: Pierre Bolvede
431 82 Mölndal

Kontakt

Pierre Bolvede
Avdelningschef Avfall och återvinning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 74
pierre.bolvede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-07-04 13.06