Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Tekniksprånget gav värdefull erfarenhet

Genom Tekniksprånget har Carl-Johan Käll skaffat sig viktig erfarenhet av yrkeslivet. Genom praktiktiden och en efterföljande fortsättning har han fått en viktig inblick i yrkeslivet inför kommande högskolestudier och fått arbeta med viktiga uppgifter för stadens verksamheter.

Vad gjorde du innan du började i Tekniksprånget?

Innan jag började här på tekniska förvaltningen i Mölndal gick jag naturvetenskapsprogrammet på Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Varför sökte du till Mölndals stad?

Jag sökte till tekniska förvaltningen (trafik och projekt) i Mölndals stad för det verkade som att de höll på med mycket av det jag en dag skulle vilja jobba med. Så som GIS (geografiska informationssystem), trafiksäkerhet, detaljplaner, projektledning med mera.

Därför tyckte jag att få praktisera i Mölndal skulle vara en ypperlig chans att få se om det verkligen skulle vara något för mig. Samtidigt tyckte jag att det lät som en spännande och utvecklande arbetsgivare där man får en inblick hur kommunen jobbar samt processen från projektering till färdigställande.

Vilka typer av uppgifter fick du göra i Mölndal under tekniksprånget? Vad innebar dem?

En stor del av tiden här i Mölndal har jag jobbat med GIS (geografiskt informationssystem) där man lagrar, analyserar och presenterar geografiska data som är kopplade till en plats på jorden. GIS är ett oerhört bra verktyg för att presentera lägesbundna data på ett överskådligt och förståeligt sätt. Det kan exempelvis vara information om vägar, vattenledningar, broar, vandringsleder, adresser och vattendrag.

Något jag tyckte var extra intressant var att göra en analys med hjälp av GIS-programmet QGIS för att titta hur långt olika bostadsområden har till olika naturområden eller parker. Liknande analyser kan man göra för mycket annat, t.ex. hur stor del av stadens invånare har tillgång till en busshållplats inom en viss radie. GIS blir då ett viktigt verktyg när man exempelvis ska besluta om något i exempelvis kommunfullmäktige.

Upplåtelse av offentlig plats var en annan stor del av det jag har hållit på med. Med offentlig plats menas exempelvis allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som allmän plats. Det kunde handla om att ett byggbolag behövde ha containrar och arbetsbodar på allmän platsmark och då var jag den som handlade detta. Detta gjorde att jag fick lära mig hur detaljplaner fungerar, vara med i projektering och fick på så sätt en stor inblick i hur kommunen jobbar.

Vad tycker du om praktiktiden i Mölndal?

Tiden här i Mölndal har varit jättebra! Den har varit lärorik, givande och varierande. Jag känner att jag har fått vara med och skapa saker. Framförallt har jag haft väldigt trevliga kollegor med mycket skratt vilket är otroligt viktigt för att man ska trivas, och det har jag verkligen gjort.

Du blev kvar i Mölndal efter praktiktiden, kan du berätta om det?

Tekniksprånget tog slut vid jul men jag frågade om det fanns möjlighet att få förlängt, fast utanför Tekniksprånget, och det visade sig att det fanns. Under våren har jag haft ungefär samma arbetsuppgifter, men fått mer ansvar och kunnat sätta mig in arbetsuppgifterna ännu mer. Det har verkligen varit lärorikt. Att jag fortsatte på våren ångrar jag inte en sekund.

Vad skulle du säga till personer som funderar på att söka Tekniksprånget (i Mölndal)?

Tekniksprånget är en fantastisk chans att testa på arbetslivet. Speciellt om man är lite osäker vad ingenjörsyrket innebär och inte riktigt vet vad man vill göra efter gymnasiet. Jag kan varmt rekommendera att ha sin praktik här på tekniska förvaltningen i Mölndal om man vill testa på hur det är att jobba i en bransch som håller på med samhällsbyggnad, så som gator, VA-ledningar, kartor och trafiksäkerhet.

Vad ska du göra nu?

Jag har sökt till Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers nu till hösten och om jag har kommit in får jag reda på längre fram i sommar. Men jag kommer gärna tillbaka hit till tekniska förvaltningen i Mölndal.

Fakta, detta är tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Läs mer om Tekniksprånget.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-07-20 10.53